Příloha II. ke smlouvě o zprostředkování
č. 2018 . . . . .

Specifikace cen

Smluvní strany:

Společnost:
IČ:
DIČ:
(dále jen „Prodejce“)

a

Společnost: EPMS, s.r.o.
IČ: 26751038
DIČ: CZ26751038
(dále jen „Zprostředkovatel“)


Prodejce a Zprostředkovatel se dohodli na následujících cenových a nákladových podmínkách za používání služeb s platností od 1.5.2011:

Bankovní převod v ČR

1.   Poplatky

Zřízení služby0 Kč bez DPH
Měsíční provozní poplatek0 Kč bez DPH

 

2.   Náklady Zprostředkovatele (bez DPH)

Náklady Zprostředkovatele v sobě již zahrnují veškeré technické, transakční a provozní poplatky i provize bank.

Částka transakceNáklady faktoringu
0.00 - 19.99 Kč100.00%
20.00 - 49.99 Kč50.00%
50.00 - 99.99 Kč20.00%
100.00 - 199.99 Kč10.00%
200.00 - 299.99 Kč6.50%
300.00 - 499.99 Kč5.00%
500.00 - 999.99 Kč4.00%
1000.00 - 1999.99 Kč3.50%
2000.00 - 4999.99 Kč3.00%
5000.00 - 9999.99 Kč2.50%
10000.00 - 100000.00 Kč2.00%

 

 

3.   Storna

Zákazník nemá možnost stornovat již provedenou transakci.

 

4.   Splatnost

Převod částky zaplacené Uživateli se provádí 15 dnů po skončení daného měsíce. Splatnost nákladů Zprostředkovatele činí 15 dnů po skončení daného měsíce. Náklady, pohledávka Zprostředkovatele, budou dle odstavce d) článku 4 smlouvy započteny s částkou zaplacenou Uživateli, pohledávkou Prodejce.

 

 

 

 

priloha2_zprostredkovani_bank / V 2 / 1.5.2011