Příloha II. ke smlouvě o poskytování služby
č. 2018 . . . . .

Specifikace cen

Smluvní strany:

Společnost:
IČ:
DIČ:
(dále jen „Odběratel“)

a

Společnost: EPMS, s.r.o.
IČ: 26751038
DIČ: CZ26751038
(dále jen „Dodavatel“)


Odběratel a Dodavatel se dohodli na následujících cenových podmínkách za používání služeb:

Provizní systém

1.   Poplatky

Zřízení služby5000 Kč bez DPH
Zřízení služby (vlastní design / vlastní doména)10000 Kč bez DPH
Měsíční provozní poplatek1000 Kč bez DPH
Poplatek za každou zpracovávanou transakci2.00 Kč bez DPH

 

2.   Splatnost

Splatnost poplatků za tuto službu činí 15 dnů po skončení daného měsíce.

 

 

 

 

 

priloha2_sluzba_webmaster / V 3 / 1.4.2011