Příloha II. ke smlouvě o poskytování služby
č. 2018 . . . . .

Specifikace cen

Smluvní strany:

Společnost:
IČ:
DIČ:
(dále jen „Odběratel“)

a

Společnost: EPMS, s.r.o.
IČ: 26751038
DIČ: CZ26751038
(dále jen „Dodavatel“)


Odběratel a Dodavatel se dohodli na následujících cenových podmínkách za používání služeb:

Odesílání SMS

1.   Poplatky

Zřízení služby0 Kč bez DPH
Zřízení dedikovaného národního čísla (i s možností příjmu bezplatných SMS)8000 Kč bez DPH
Měsíční provozní poplatek0 Kč bez DPH
Měsíční provozní poplatek dedikovaného národního čísla1500 Kč bez DPH
 
Cena odesílané SMS do mobilních sítí CZ (+420)0.90 Kč bez DPH
Cena odesílané SMS do mobilních sítí SK (+421)0.90 Kč bez DPH
Cena odesílané SMS do mobilních sítí TM a VF CZ (+420) přes národní číslo1.75 Kč bez DPH
Cena odesílané SMS do mobilní sítě O2 CZ (+420) přes národní číslo1.20 Kč bez DPH
Cena odesílané SMS do jiných mobilních sítí přes národní číslo3.70 Kč bez DPH

 

2.   Splatnost

Splatnost poplatků za tuto službu činí 15 dnů po skončení daného měsíce.

 

 

 

 

 

priloha2_sluzba_smssend / V 4 / 1.4.2011