Příloha I. ke smlouvě o zprostředkování
č. 2018 . . . . .

Specifikace služby

Smluvní strany:

Společnost:
IČ:
DIČ:
(dále jen „Prodejce“)

a

Společnost: EPMS, s.r.o.
IČ: 26751038
DIČ: CZ26751038
(dále jen „Zprostředkovatel“)


Prodejce bude využívat následující služby platebního systému Xpay.CZ v souladu se zde uvedenými specifikacemi:

mPeníze (mBank)

1.   Prodejce bude poskytovat Uživatelům online nebo offline Projekty, za které budou platit převodem na bankovní účet Zprostředkovatele pomocí online platby u mBank / BRE Bank S.A.

2.   Prodejce je povinen poskytnout Uživateli jím zvolený produkt neodkladně poté, co od Zprostředkovatele obdrží dohodnuté potvrzení o úspěšně provedené transakci.

3.   Zprostředkovatel se nezavazuje ani není technicky schopen zamezit Uživatelům provést platbu.

4.   Prodejce se zavazuje při komunikaci zpoplatněné služby uvést informaci o ceně služby, informaci o provozovateli projektu (o Prodejci), informaci o provozovateli platebního systému (o Zprostředkovateli) a odkaz na technickou podporu služby na straně Zprostředkovatele, příp. Prodejce. Zprostředkovatel poskytne Prodejci kompletní text, který zajistí výše uvedené informování Uživatelů. Prodejce je povinen tento text v nezměněné formě použít.

5.   Před spuštěním plateb musí být Projekt schválen na základě odstavce c) článku 6 smlouvy.

6.   Prodejce se zavazuje v případě změny již schváleného obsahu projektu informovat o této skutečnosti Zprostředkovatele minimálně 3 dny předem. Zprostředkovatel si vyhrazuje právo na opětovné schvalování této změny.

7.   Provize nemůže být Prodejci vyplacena z nekorektně provedených a stornovaných plateb, kde nebylo technicky možné identifikovat Prodejce.

8.   Platba přes mPeníze je dostupná pro klienty mBank a to zejména na území České republiky.

 

 

 

 

 

priloha1_zprostredkovani_mpenize / V 2 / 1.4.2011