Příloha I. ke smlouvě o poskytování služby
č. 2018 . . . . .

Specifikace služby

Smluvní strany:

Společnost:
IČ:
DIČ:
(dále jen „Odběratel“)

a

Společnost: EPMS, s.r.o.
IČ: 26751038
DIČ: CZ26751038
(dále jen „Dodavatel“)


Odběratel bude používat služby Dodavatele v tomto rozsahu a za těchto podmínek:

Distribuce zpoplatněných souborů

1.   

 

 

 

 

 

priloha1_sluzba_filestore / V 2 / 1.4.2011