Příloha II. ke smlouvě o zprostředkování
č. 2018 . . . . .

Specifikace cen

Smluvní strany:

Společnost:
IČ:
DIČ:
(dále jen „Prodejce“)

a

Společnost: EPMS, s.r.o.
IČ: 26751038
DIČ: CZ26751038
(dále jen „Zprostředkovatel“)


Prodejce a Zprostředkovatel se dohodli na následujících cenových a nákladových podmínkách za používání služeb s platností od 1.5.2011:

Audiotext

1.   Poplatky

Zřízení služby5000 Kč bez DPH
Provozní poplatek (za první 3 měsíce)12000 Kč bez DPH
Měsíční provozní poplatek (od 4. měsíce)3000 Kč bez DPH
Terminace na VoIP telefon v ČR0.00 Kč bez DPH / minuta
Terminace na pevný telefon v ČR0.00 Kč bez DPH / minuta
Terminace na mobilní telefon v ČR3.80 Kč bez DPH / minuta

 

2.   Náklady Zprostředkovatele (bez DPH)

Náklady Zprostředkovatele v sobě již zahrnují veškeré technické, transakční a provozní poplatky i provize bank.

 

3.   Storna

Zákazník nemá možnost stornovat již provedenou transakci.

 

4.   Splatnost

Převod částky zaplacené Uživateli se provádí 55 dnů po skončení daného měsíce. Splatnost nákladů Zprostředkovatele činí 55 dnů po skončení daného měsíce. Náklady, pohledávka Zprostředkovatele, budou dle odstavce d) článku 4 smlouvy započteny s částkou zaplacenou Uživateli, pohledávkou Prodejce.

 

 

 

 

priloha2_zprostredkovani_audiotext / V 3 / 1.5.2011